Wznieś swój biznes na wyższy poziom
Myśląc o pozyskaniu i utrzymaniu klienta, firmy przykładają wagę do rozwoju swoich produktów i usług. Tymczasem klienci często opuszczają ich ze względu na niską jakość świadczonej obsługi.
Jeśli chcesz rozwinąć kompetencje swoje lub swojego zespołu w obsłudze klienta, nauczyć się technik zarządzania rozmową i emocjami,
Zapraszam.

szkolenie


Specjalizacje szkoleniowe:

– Efektywna komunikacja

– Profesjonalna obsługa klienta

– Obsługa trudnego klienta

– Zarządzanie i kierowanie zespołem

– Definiowanie zadań wg. metodologii SMART

– Motywowanie siebie i zespołu

– Efektywna informacja zwrotna


Każde szkolenie jest projektowane
w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klienta. Dobrane elementy i tematy
są dopasowane do specyfiki danej branży.
Po szkoleniu otrzymujecie Państwo raport oraz wskazówki rozwojowe
do dalszej pracy zespołu.
Uniwersalność prezentowanych technik i narzędzi gwarantuje ich użyteczność także
w codziennych kontaktach zawodowych
i prywatnych.

efektywne szkolenie

Dotychczasowa współpraca